Home   Contact  
.jpg" width="650" height="160" alt="">
Architect Visie Projecten Samenwerking Nieuws

nieuws


Bolwerk Alkmaar

De uitvoering van de eerste fase van de revitalisering Bolwerk Alkmaar is in 2010 afgerond. Het betreft het deelgebied gelegen tussen Korte Vondelstraat en Emmabrug. Het doel is daar waar gewenst nieuwe cultuurlijke, landschappelijke en natuurlijke elementen toe te voegen zonder te vervallen in reconstructie van een bepaalde situatie uit de geschiedenis. Het behoud van waardevolle historische elementen, de landschappelijke structuur en de ecologische variatie zoals vastgelegd in de Visie (2007) vormt het uitgangspunt voor het Definitieve Ontwerp en het Beplantingsplan. Na de presentatie aan de bewoners in juni 2011 van de plannen voor de overige deelgebieden volgt de besteksfase.


Parklandschapsplan Groenzone Meeleweg - Grift III Nieuwleusen

Het scheppen van ruimtelijke kwaliteit, tevreden omwonenden en belanghebbenden en het creëren van een aantrekkelijk parkgebied was het primaire doel van de Gemeente Dalfsen. De afwijking in het landschappelijke patroon heeft uitgedaagd tot een eigen vormgeving van de parkzone. Op schetsavonden samen met de bewoners, stedenbouwkundige Gidi de Lange en vertegenwoordigers van de Gemeente is het landschapsplan tot stand gekomen. Het plan is april 2010 vastgesteld door het College van B & W. Het Concept Beeldkwaliteitplan is in mei 2011 afgerond.